گالری عکس

اشكفت ماما
1 ماه قبل

اشكفت ماما

در طبیعت
1 ماه قبل

در طبیعت

پارک
1 ماه قبل

پارک

گالری فیلم

  مستند جمال و هاجر در برنامه شونشینی شبکه استانی بوشهر
  برنامه شونشینی با حضور قاسم درویشی – بخش چهارم
  برنامه شونشینی با حضور قاسم درویشی – بخش سوم
  برنامه شونشینی با حضور قاسم درویشی – بخش دوم
  برنامه شونشینی با حضور قاسم درویشی – بخش اول
  شروه خوانی یاسین جاتوت در برنامه شونشینی شبکه استانی بوشهر – بخش سوم

فایل صوتی

قاسم درویشی – وضع فقیر بی زبون