گالری عکس

اشكفت ماما
10 ماه قبل

اشكفت ماما

در طبیعت
11 ماه قبل

در طبیعت

پارک
11 ماه قبل

پارک

گالری فیلم

  شروه با صدای رضا میرزایی – بخش دوم
  شروه با صدای رضا میرزایی – بخش اول
  به یاد معلم قرآن ، ذاکر اهل بیت و پیرغلام حسینی مشهدی حسن بردستانی (آخوند)
  مستند جمال و هاجر در برنامه شونشینی شبکه استانی بوشهر
  برنامه شونشینی با حضور قاسم درویشی – بخش چهارم
  برنامه شونشینی با حضور قاسم درویشی – بخش سوم

فایل صوتی

قاسم درویشی – وضع فقیر بی زبون