محمد کنگانی متصدی امور متقاضیان و مشترکان مخابرات شهرستان دیر در رابطه با راه اندازی اینترنت نسل سوم موبایل طی گفتگویی با خبرنگار دوراهک گفت: معیارهایی همچون میزان نفوذ جمعیت ، ضریب نفوذ استفاده از خط ثابت موبایل ، ضریب آنتن دهی و … وجود دارد که تشخیص این موارد با کمیسیون تهران می باشد و بر اساس اولویت بندی انجام می شود.

ایشان به شهرهایی همچون آبدان ، بردخون و بردستان اشاره نمودند که از اینترنت پر سرعت برخوردار شده اند و دوراهک ، الی و لمبدان در اولویت های بعدی قرار دارند که تجهیزات آنها خریداری شود.

کنگانی از پیگیری در این رابطه خبر داد و گفت: زمان نصب و راه اندازی آن در دسترس کمیسیون تهران می باشد و ما هیچگونه اطلاعی در این زمینه نداریم.