پیام مساعدی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده وزش نسیم نه چندان شدید شمالی در اواسط روز و آرامش نسبی جوی و دریایی در سایر اوقات روز در  استان طی ۴۸ ساعت آینده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی استان بوشهر، بیان کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط مه صبحگاهی و در اواسط روز گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: جهت باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی استان تا  ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۲۴ ساعته وضعیت دریایی استان بوشهر اضافه کرد: جهت باد در دریا متغیر غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت هشت تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در قسمت‌های مرکزی و جنوبی خلیج فارس تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی ادامه داد: ارتفاع موج دریا نیز بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر گاهی در  سواحل مرکزی و جنوبی استان ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی افزود: فردا زمان جزر اول دریا ساعت دو و ۴۷ دقیقه بامداد، مد اول ساعت هشت و ۵۷ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۴ و ۴۳ دقیقه و مد دوم در ساعت ۲۱ و شش دقیقه خواهد بود.