دومین تمرین و آمادگی جهت شرکت در نمایش بازسازی واقعه غدیر امروز در یادمان شهدای گمنام شهر دوراهک برگزار گردید.

بازسازی واقعه غدیر فردا سه شنبه همزمان با عید غدیر خم برگزار خواهد شد. این مراسم ابتدا با پیاده روی خانوادگی از پایگاه مقاومت امام خمینی(ره) {بسیج قدیم} تا ایستگاه تلوزیونی صدا و سیما {تل عباس} بوده و پس از نمایش بازسازی واقعه غدیر به حاضران جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

تصاویری را از این تمرین و آمادگی در ادامه مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/TamrinBazsaziGhadir-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/TamrinBazsaziGhadir-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/TamrinBazsaziGhadir-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/TamrinBazsaziGhadir-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/TamrinBazsaziGhadir-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/TamrinBazsaziGhadir-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/TamrinBazsaziGhadir-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/TamrinBazsaziGhadir-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/TamrinBazsaziGhadir-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/TamrinBazsaziGhadir-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/TamrinBazsaziGhadir-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/TamrinBazsaziGhadir-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/TamrinBazsaziGhadir-13.jpg