رئیس اداره سلامت وتندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: این طرح پارسال به صورت آزمایشی در یکی از مدارس شهرستان بوشهر برگزار شد که دانش آموزان از آن به خوبی استقبال کردند و تصمیم گرفته‌ایم امسال این طرح را در ۲۶۴ مدرسه شهرستان بوشهر اجرا ‌کنیم.
عبدالمحمد شعرانی افزود : با همکاری سازمان مدیریت پسماند، ایستگاه هایی در این مدارس مشخص می شود تا دانش آموزان زباله های خشک و تر را جدا از همدیگر قرار دهند.
وی ادامه داد: به دانش آموزانی که در این طرح مشارکت کنند، بن های دانش آموزی داده می شود و در جشن پایانی سال تحصیلی هم از آنها تقدیر خواهد شد.
رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان اجرای این طرح را در جلوگیری از اسراف کاغذ موثر عنوان کرد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما