مهدی کریمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بوشهر اظهار داشت: کاهش سطح بیابان‌های استان و احیای آنها به طرق مختلف همواره یکی از برنامه‌های مهم این معاونت بوده است و این برنامه برای سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: عملیات بیابان‌زدایی در استان بوشهر به دلیل کمبود آب با روش‌های مالچ‌پاشی، بوته‌کاری، احداث بادشکن، نهال‌کاری، ذخیره نزولات و قرق انجام می‌گرفته است و در حال حاضر حیات اکولوژی در بخشی از بیابان‌های استان که در آنها عملیات بیابان‌زدایی انجام شده است در حال جریان است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با تاکید بر ادامه عملیات بیابان‌زدایی در استان این پروژه را برای خاک، طبیعت و حتی چرخش سالم زندگی در شهرها و روستاهای استان بسیار ضروری دانست.

وی اظهار داشت: بیابان‌های استان بوشهر بیش از ۱۴ درصد مساحت استان و یک درصد مساحت بیابان‌های کشور را به خود اختصاص داده است که توجه بیش از پیش به احیای آن و عملیات بیابان‌زدایی یک ضرورت جدی محسوب می‌شود.

کریمی تصریح کرد: نزدیک به ۲ هزار هکتار تپه‌های ماسه‌ای در بیابان‌های استان بوشهر وجود دارد که ۱۶ کانون بحران فرسایش بادی را به خود اختصاص داده است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود فعالیت‌های حوزه معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر را شامل بخش‌های متعددی دانست و اظهار داشت: در سال جاری در همه بخش‌ها اعتبارات خوبی تخصیص یافته است که انتظار می‌رود شاهد اجرای پروژه‌های خوبی در سطح استان باشیم.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر ادامه داد: این پروژه‌ها در بخش‌های بیولوژیکی، مکانیکی و بیومکانیکی با هدف احیای جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌های استان و جلوگیری از فرسایش خاک و بیابان‌زدایی و ذخیره نزولات آسمان، توسعه فضای سبز و جنگل‌های استان، افزایش پوشش گیاهی سطح خاک و نفوذ نزولات آسمانی به سفره‌های آب زیرزمینی اجرا می‌شود.