به گزارش سایت دوراهک ، اردوی کلاس اندیشه اسلامی  از حلقه شهید فهمیده  ، در شاهزاده محمد شهر دوراهک همراه با زیارت عاشورا و ترجمه قسمت هایی از خطبه غدیر همراه بود .

در ادامه تصاویری از این اردو مشاهده میفرمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/1_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/2_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/3_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/4_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/5_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/6_001.jpg

 

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/8_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/7_001.jpg