برنامه روز چهارم ستاد امر به معروف واحد خواهران در کارگاه سبک زندگی اسلامی ،که با موضوع تربیتی و فرزند پروری که با ارایه راهکار و زمینه های تربیتی کودک توسط استاد و مشاور حوزه برگزار شد.

ساعات پایان کارگاه نشست صمیمانه برای مشاوره خصوصی در خصوص تربیت کودک به خواهران داده شد.

img-20161006-wa0008

img-20161006-wa0007

img-20161006-wa0006