به مناسبت آغاز ماه محرم خیمه گاه هیئت شهدا شهر دوراهک برپا شد.