امروز صبح برنامه انس با قرآن ویژه کودکان از سوی مهد و پیش دبستانی مهرآفرین و با سخنرانی حاج ماندنی دوراهکی در مسجد امیرالمومنین (ع) دوراهک برگزار گردید.

دوراهکی با زبان کودکانه با نونهالان درباره رابطه قرآن و اهداف آن و همچنین در خصوص امام حسین (ع) که قرآن ناطق است سخن گفتند.

ایشان در میان صبحت های خود از آنها سوال می پرسیدند تا کودکان بهتر به حافظه خود بسپارند و در پایان با اهدای هدایایی از آنان تشکر نمود.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Ons-Ba-Ghoran-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Ons-Ba-Ghoran-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Ons-Ba-Ghoran-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Ons-Ba-Ghoran-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Ons-Ba-Ghoran-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Ons-Ba-Ghoran-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Ons-Ba-Ghoran-2.jpg