در شب عید غدیر نشست صمیمانه خواهران فرهنگی فعال شهر دوراهک با حضور مشاور خانواده در موضوع اخلاق در خانه برگرفته از نهج البلاغه برگزار گردید.

این نشست از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر دوراهک صورت گرفته است.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Khaharan-Farhangi-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Khaharan-Farhangi-2.jpg