پارس جنوب نوشت:

به مناسبت ماه محرم مراسم تعزیه خوانی کاروان شهادت از دشتستان روز پنج شنبه ۹۵/۷/۱۵ ساعت ۱۴ در گلزار شهدا شهر دوراهک برگزار می شود.

این مراسم از طرف هیئت شهدا دوراهک و با همکاری حوزه جندالله، شهرداری و شورای اسلامی می باشد.