هم زمان با روز تکریم خانواده و بازنشستگان، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری بندر بوشهر مراسمی در تجلیل از بازنشستگان ادارات شهرداری بوشهر، آموزش و پرورش شهرستان بوشهر و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر را در محل پارک بانوان بوشهر برگزار کرد.

در این مراسم که شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر بوشهر، میزبان بالغ بر ۸۰۰ نفر از بازنشستگان و خانواده هایشان بودند، از بازنشسته منتخب هر دستگاه تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

همچنین در این مراسم آیین رونمایی از شماره بیستم و بیست و یکم فصلنامه «بوشهر نامه» با عنوان «سلامت» برگزار شد.

منبع: خبرگزاری مهر