طبق روال همه ساله، ۳۱ شهریور آغاز سال تحصیلی کلاس اولی‌هاست و امسال نیز دانش آموزان کلاس اولی شهر دوراهک با برگزاری جشن شکوفه‌ها راهی مدارس شدند.

مراسم نمادین جشن شکوفه‌ها دیروز با حضور فرمانده و معاون حوزه جندالله ، فرمانده پاسگاه انتظامی ، مدیران ، معلمان ، اولیاء و مربیان برگزار شد.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/JashnShekoofeha-Dorahak-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/JashnShekoofeha-Dorahak-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/JashnShekoofeha-Dorahak-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/JashnShekoofeha-Dorahak-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/JashnShekoofeha-Dorahak-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/JashnShekoofeha-Dorahak-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/JashnShekoofeha-Dorahak-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/JashnShekoofeha-Dorahak-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/JashnShekoofeha-Dorahak-9.jpg