علیرضا نوری اظهار داشت: براساس قانون هرگونه نگهداری وسایل و اشیاء که سبب ایجاد مزاحمت برای عبور و مرور شهروندان در طول گذر کند تخلف محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: در پی تماس‌های شهروندان در خصوص رهاشدن خودروهای فرسوده و تابلوهای تبلیغاتی متروکه در معابر عمومی، شهرداری منطقه اقدام به جمع‌آوری کرد.

نوری افزود: در راستای اجرای ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، خودروهای فرسود، تابلوهای تبلیغاتی رها شده و سایر اشیا در گذر  عابران توسط مأمورین شهرداری از سطح شهر جمع آوری می‌شوند.

منبع: خبرگزاری مهر