هشتاد و سومین دربی پایتخت روز گذشته بین دو تیم استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برگزار شد.

برخی از شهروندان شهر دوراهک که در این شهرآورد حضور داشته اند تصاویری را از این دیدار ارسال نمودند که در ادامه مشاهده می‌کنید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Shahravard-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Shahravard-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Shahravard-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Shahravard-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Shahravard-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Shahravard-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Shahravard-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Shahravard-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Shahravard-9.jpg