حلقه صالحین ویژه شهدای گمنام مسجد حضرت اباالفضل(ع) شهر دوراهک در بیست و هفتمین روز از شهریورماه برگزار گردید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/HalghehSalehin-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/HalghehSalehin-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/HalghehSalehin-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/HalghehSalehin-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/HalghehSalehin-5.jpg