سینه زنی شب دوم محرم هیئت شهدا شهر دوراهک را مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Sinezani-Shab-Dovvom-Moharram-Heiat-Shohada-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Sinezani-Shab-Dovvom-Moharram-Heiat-Shohada-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Sinezani-Shab-Dovvom-Moharram-Heiat-Shohada-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Sinezani-Shab-Dovvom-Moharram-Heiat-Shohada-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Sinezani-Shab-Dovvom-Moharram-Heiat-Shohada-4.jpg

زمان: ۰۶:۱۸ | نوع فایل: mp4 | حجم: ۳۱٫۵ MB

دانلود