در این ویدیو میون خاطراتم کمتری ناز با صدای قاسم درویشی را مشاهده می نمایید.

دانلود