ویدیوی کوخت با صدای قاسم درویشی را مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Ghasem-Darvishi-1.jpg

دانلود