سرهنگ علیرضا چاپی گفت: فردی با پیشنهاد مبلغ ۱۴ میلیون ریال وجه نقد به یكی از ماموران وظیفه عمومی استان، قصد اخذ معافیت برای چند مشمول خدمت سربازی را داشته است.
 
وی افزود: مامور وظیفه شناس با رد رشوه مراتب را صورتجلسه و به همراه متهم به مراجع قضائی معرفی کرد.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان بوشهر با بیان این که متهم با تشكیل پرونده و صورتجلسه پیشنهاد رشوه، به مقام قضائی معرفی شد، از عموم شهروندان خواست، هرگونه انتقاد، پیشنهاد و تقدیر را در راستای عملكرد پلیس با دفتر نظارت همگانی (۱۹۷) در میان بگذارند.

منبع: خبرگزاری میزان