به مناسبت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس ، فرمانده حوزه مقاومت بسیج جندالله دوراهک و فرمانده نیروی انتظامی دوراهک از پیش دبستانی و مهدکودک طاها ديدار نمودند.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Didar-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Didar-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Didar-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Didar-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Didar-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Didar-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Didar-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Didar-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Didar-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Didar-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Didar-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Didar-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Didar-13.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Didar-14.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Didar-15.jpg

منبع: ایلیا نیوز