علی جمادی روز یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی استان بوشهر افزود: دراستان خاصی مانند بوشهر از نظر موقعیت و وجود مناطق پارس جنوبی و شمالی و سایر تاسیسات موجود درآن باید به گونه ای عمل کرد تا چشم طمع برخی سودجویان نسبت به زمینهای این استان برچیده شود.
وی اضافه کرد: قوه قضائیه، قوه ای مستقل و مطابق اصل های متعدد قانون اساسی وظایف متعددی برعهده دارد که پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی دستگاهها از جمله وظایف این قوه است.
جمادی اظهارکرد: برای پیشگیری از وقوع جرم باید به قانون پذیری که به امنیت پایدار جامعه کمک می کند توجه و از قانون ستیزی پرهیز شود.
وی بیان کرد: با توجه به تعامل مثبت موجود در شورای قضایی استان بوشهربرای پیشگیری از وقوع جرم امروز این استان از جمله مناطق امن کشور معرفی می شود.
جمادی یادآور شد: با توجه به محدودیت اطلاع رسانی در دستگاه قضا بسیاری از اقدام های موثر این قوه اطلاع رسانی نمی شود.
سرپرست معاونت سیاسی استانداری بوشهر نیز در این آیین گفت: تعامل مثبتی در استان میان سه قوه وجود دارد و همه به دنبال اجرای اوامر و منویات رهبر معظم انقلاب در استان هستند.
عباس جمشیدی افزود: با توجه به شرایط خاص و وجود مولفه های ناامنی در استان ولی با وجود همدلی میان مسئولان تلاش شده زمینه وقوع جرم کاهش و بوشهر امروز جزو استانهای امن کشور به شمار رود.
وی بر ضرورت فرهنگ سازی در برخی موضوع ها برای پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: حفظ بیت المال، مبارزه با فساد و برقراری نظم و انضباط باید بعنوان یک فرهنگ در استان مطرح شود.
جمشیدی افزود: همه مدیران استان پاکدست هستند و امروز باید همانند زمان جنگ با همدلی، تعامل و اتحاد برای حفظ نظم و امنیت در کشور تلاش شود.

منبع: ایرنا