همزمان با چهارمین روز از هفته دفاع مقدس در آئینی زنگ بازگشایی مدارس و زنگ مقاومت به صورت نمادین در مرقد مطهر شهدای گمنام دوراهک نواخته شد.

در این آیین نمادین که صبح امروز با حضور دانش آموزان مدرسه شهید رجایی و استاد شهریار ، شهردار ، ریاست شورای اسلامی ، فرمانده و جانشین حوزه جندالله و ریاست پاسگاه انتظامی این شهر در مرقد مطهر شهدای گمنام شهر دوراهک برگزار شد ، دانش آموزان و مسئولین این شهر یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشته و بر ادامه راه آنها تأکید کردند.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-13.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-14.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-15.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-16.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-17.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-18.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-19.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Bazgoshaei-Madares-20.jpg

منبع: پارس جنوب