سفره حضرت قاسم (ع) به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر (واحد خواهران) در حسینیه شهید دستغیب شهر دوراهک برگزار گردید.

گفتنی است این ستاد سفره حضرت قاسم (ع) را به نیت برطرف شدن موانع ازدواج جوانان برپا نموده است.

سخنران این مراسم به موضوعات تربیتی و فرزند پروری پرداخت و در زمینه شیوه تشویق و تنبیه کودک در زمان و مکان های خاص صحبت نمود و پس از آن مدح سرایی توسط ذاکرین اهل بیت (ع) خوانده شد.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Sofre-Hazrat-Ghasem-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Sofre-Hazrat-Ghasem-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Sofre-Hazrat-Ghasem-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Sofre-Hazrat-Ghasem-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Sofre-Hazrat-Ghasem-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Sofre-Hazrat-Ghasem-4.jpg