تصاویر مربوط به شب سوم محرم در حسینیه ابوالفضل العباس دوراهک را مشاهده می نمایید.

img_1187

img_1183

img_1186

img_1189

img_1194

img_1181

img_1179

img_1177

img_1174

img_1172

img_1196