تصاویر مربوط به شب پنجم محرم در حسینیه شهید محمد درویشی دوراهک را مشاهده می نمایید.

img_1537

img_1535

img_1534

img_1532

img_1528

img_1529

img_1530

img_1531

img_1538