شعر «غزل خداحافظی» سروده ای از آقای قاسم درویشی

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Ghasem-Darvishi-1.jpg

ای چلچراغ

فانوس را به یاد بیاور

و دیوارهای کبود را

با تک ستاره های غریب

و سنگلاخها تا چشمه

و آنرا که تخته سیاه به شعر سپید می آراست

وقتی که دختران بهار

از پشته های اهنا

طراوت شقایق را

آویزه میز معلم می کنند

و پسرانت در غوغای هزار چشم تماشا

کهسار را جغرافی می فهمند و باز

باران را ترانه برمیگردند

مرا به یاد بیاور

زخم ها و زخمه ها را

آواز خواندم در باران 

و یک روز چراغها فانوس را

در موزه نگاه خواهند داشت