در دومین روز از هفته دفاع مقدس و در روز «شهیدان، ایثارگران و فخر آفرینان» همزمان با سراسر کشور بسیجیان شهر دوراهک با حضور در گلزار شهدا با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدای هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

لازم به ذکر است موتور سواران بسیجی به این مناسبت رژه موتوری برگزار کردند.

تصاویر مربوطه را ادامه مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-13.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-14.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-15.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-16.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-17.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-18.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-19.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-20.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-21.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-22.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-23.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-24.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-25.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-26.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-27.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-28.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-29.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/GhobarRubi-Golzar-Shohada-30.jpg