هادی رحیمی به عنوان فرد برتر شهریورماه حلقه شهدای گمنام شهر دوراهک انتخاب گردید.