مراسم دهه امامت و ولایت سه شنبه شب بعد از نماز مغرب و عشا با حضور امام جمعه محبوب و ریس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیر در مسجد امیرالمومنین (ع) شهر دوراهک برگزار شد.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Dahe-Emamat-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Dahe-Emamat-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Dahe-Emamat-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Dahe-Emamat-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Dahe-Emamat-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Dahe-Emamat-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Dahe-Emamat-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Dahe-Emamat-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Dahe-Emamat-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Dahe-Emamat-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Dahe-Emamat-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Dahe-Emamat-13.jpg

منبع: پارس جنوب