حسین دلشب با اشاره به حادثه رخ داده در پتروشیمی مبین منطقه عسلویه، افزود: با توجه به گستردگی خطوط لوله و تاسیسات نفتی در استان بوشهر تامین امکانات مناسب برای مدیریت بحران با همکاری مدیریت ارشد استان ضروری است.

وی ادامه داد: کارشناسان فنی بخش پایش برای ثبت آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از این حادثه در عسلویه حضور دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به دستور ویژه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای پیگیری این حادثه تصریح کرد: پس از برگزاری جلسات مختلف، کارگروه مخاطرات محیط زیستی استان تشکیل می‌شود و جمع بندی موارد گذشته و زمان حاضر، همچنین پیش بینی از حوادث احتمالی آینده به استاندار به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران استان اعلام خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان