رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه گفت: این شناور دیشب که بدون بار از چوئبده آبادان به سمت بندر گناوه در حرکت بود، به علت توفانی بودن دریا آسیب دید و دچار آبگرفتگی شد.

نورالله اسعدی افزود: در پی مراجعه مالک این شناور به برج کنترل ترافیک دریایی گناوه و اعلام آب گرفتگی آن، بلافاصله نجاتگران در شرایط بسیار نامساعد جوی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: نجاتگران برای جلوگیری از غرق شدن این شناور درخواست پمپ تخلیه اضافه کردند که یدک کش قیام ۷ تجهیز و به سمت موقعیت حرکت کرد اما بدلیل توفانی بودن دریا، امکان خروج از خور وجود نداشت و در ساعت ۲۲:۱۰ دقیقه دیشب شناور حادثه دیده یه علت آب گرفتگی زیاد غرق شد.

رئیس اداره بندر ودریانوردی گناوه گفت: شش ملوان این شناور توسط یدک کش آزادی، سالم نجات و به خشکی انتقال یافتند.

شهرستان ساحلی گناوه در شمال استان بوشهر قراردارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان