به دنبال وقوع حریق در پتروشیمی مبین و قطع برق تمامی پتروشیمی های عسلویه، سحر گاه امروز ۲۶ شهریور با قطع وزش بادآلودگی دود حاصل از سوختن خوراک پتروشیمی های از مدار تولید خارج شده دوچندان شده و نفس کشیدن را برای پرسنل و بومیان منطقه سخت تر کرده است.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Asalouyeh-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Asalouyeh-2.jpg

منبع: اقتصاد آنلاین