پیام مساعدی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در مدت یاد شده انتظار می رود دمای هوا نیز بطور نسبی کاهش پیدا کند.
وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت آینده آسمان استان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه غبار محلی و در برخی از نقاط همراه با مه صبحگاهی پیش بینی می شود.
مساعدی اظهار داشت: در این مدت جهت وزش باد شمال غربی تا جنوبی با سرعت ۸ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت است.
وی افزود: ارتفاع موج دریا نیز ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر پیش بینی می شود که در برخی از ساعت ها به ۹۰ سانتیمتر نیز می رسد.
مساعدی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته برازجان با ۴۳ و دیلم با ۲۸ درجه سانتیگراد بیشترین و کمترین میزان دما را داشتند.
وی یادآور شد: در این مدت خارگ با ۱۰۰ و برازجان با ۱۷ درصد بیشترین و کمترین میزان رطوبت را داشتند.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: هم اکنون دمای هوا در بوشهر ۳۶ و میزان رطوبت آن ۵۲ درصد است.