به گزارش دوراهک: پخت و توزیع غذای نذری در هیئت شهدا شهر دوراهک .

در ادامه تصاویر مربوط را مشاهده می نمایید.

dorahak-13

dorahak-12

dorahak-11

dorahak-9

dorahak-10

dorahak-4

dorahak-5

dorahak-6

dorahak-7

dorahak-8

dorahak-3

dorahak-2

dorahak-1