خسرو عمرانی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: پیش بینی می شود ۱۵۲ هزار تن خرما امسال در استان بوشهر برداشت شود که این میزان نسبت به میزان تولید سال گذشته افزایش نشان می دهد.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۵هزار تن خرما در این استان برداشت شده است، ادامه داد: برداشت خرما از اول شهریور ماه آغاز و پیش بینی می شود تا اواسط آبان ماه ادامه داشته باشد.
عمرانی افزود: با توجه به شرایط و کیفیت مطلوب خرمای استان بویژه خرمای تنگستان و دشتستان امسال شرایط صادرات برای این محصول مناسب است.

منبع: ایرنا