بعداز سال ها رئیس کمیته فوتسال شهرستان دیر به یک دوراهکی رسید.

طی حکمی از سوی احمد صحافی زاده سرپرست هیات فوتبال شهرستان دیر ؛ عباس انیژپور را به عنوان رئیس کمیته فوتسال شهرستان معرفی کرد.

منبع: پارس جنوب