احمد عمادی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نیمی از دانشجویانی که در سال تحصیلی جدید وارد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می شوند بومی استان هستند وپذیرش این دانشجویان باعث ماندگاری آنان پس از فارغ التحصیلی و کمک خوبی برای استان در تامین نیروی متخصص است.
رئیس اداره خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: در سال تحصیلی جدید از میان پذیرفته شدگان کنکور ۷۹ نفر در رشته پزشکی، ۲۷ نفر رشته دندانپزشکی، ۵۴ نفر در دوره کارشناسی ارشد و ۱۳۷نفر مقطع کارشناسی ناپیوسته به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مشغول می شوند.
عمادی گفت: از میان پذیرفته شدگان در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۲۳ نفر تعهد بومی استان، ۱۷ نفر سهمیه پردیس خودگردان و ۳۹ نفر سهمیه پردیس آزاد هستند.
وی اضافه کرد: درمجموع از ۷۹ نفر پذیرفته شده در رشته پزشکی ۴۴ نفر بومی هستند.
رئیس اداره خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در رشته دندانپزشکی ۲۷ نفر دانشجو پذیرش دارد که حدود نیمی از آنان تعهد بومی و افراد بومی استان هستند.
عمادی گفت: در مقطع کارشناسی ناپیوسته ۱۳۷ دانشجو برای ورودی بهمن ماه در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پذیرفته شده اند که ثبت نام آنها از ۱۰ مهر به صورت اینترنتی انجام می شود.
وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای بهمن ماه در رشته های ناپیوسته بهداشت عمومی، بهداشت محیط، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی و رشته نیمه متمرکز کاردانی فوریت های پزشکی نیز پذیرش دارد که اسامی اعلام شده سه برابر ظرفیت دانشگاه است و بر اساس جدول زمانبندی، پس از مصاحبه و قبولی، اسامی نهایی آنان اعلام می شود.
عمادی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در ۹ رشته ارشد بیوشیمی بالینی، هماتولوژی یا خون شناسی، میکروبیولوژی، سه گرایش پرستاری شامل روان پرستاری، پرستاری داخلی، جراحی و پرستاری کودکان، آموزش بهداشت، مهندسی بهداشت محیط و کتابداری در شاخه پزشکی پذیرش دانشجو دارد.
وی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در دو رشته تحصیلات تکمیلی داخلی و پزشکی اجتماعیدانشجو پذیرش می کند و در حال برنامه ریزی برای توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی است.
عمادی اظهار کرد: فرآیند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به دلیل گرمی هوا به صورت آنلاین و اینترنتی است و با برنامه ریزی که صورت گرفته است همزمان با شروع کلاس های درس مدارک دانشجویان تحویل گرفته می شود.

منبع: ایرنا