اسماعیل مختارزاده روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: هدف از برگزاری این اردوها، فراهم آوردن زمینه استفاده دانش آموزان مناطق محروم از امکانات آموزشی، ورزشی و فرهنگی در اردوگاه بنیاد علوی است.
وی یادآورشد: بازدید از چند مکان مذهبی و تاریخی،موزه شهدا، از دیگر برنامه هایی است که در طول اردو برای این دانش آموزان در نظر گرفته شده است.
معاون پرورشی آموزش و پرورش دیر اظهارداشت: در این اردوها اساتیدی مجرب آموزش برنامه ها را بر عهده دارند.
دیر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری مرکز استان بوشهر قراردارد.