سرهنگ” عليرضا رزمي” ،گفت: در راستاي اجراي طرح مبارزه با کالاي قاچاق، ماموران انتظامي شهرستان تنگستان يک دستگاه کاميون حامل کالاي قاچاق را توقيف کردند.

وي افزود: پس از بازرسي از کاميون توقيفي، مشخص شد خودروي ذکر شده حامل کفش خارجي در انواع مختلف و پارچه قاچاق فاقد هرگونه مجوز قانوني است.

اين مقام انتظامي ارزش کالاي کشف شده را ۵ ميليارد ريال عنوان کرد و گفت: کالاي کشف شده به همراه متهم پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي گرديد.

منبع: پايگاه خبري پليس