دوراهک

» عکس

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2020/12/Ghadimi.jpg
خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست
همین دوست داشتن هاست
خوشبختی همین لحظه های ماست
همین ثانیه هایی است که
در شتاب زندگی گمشان کرده ایم

پنجره ای قدیمی! 25 دسامبر 2019

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/12/Panjareh.jpg

Ghalam ST, Dorahak, Bushehr, Iran

زیبایی بخش پارک! 25 دسامبر 2019

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/12/Gol.jpg

GolestanBasij Park, Dorahak, Bushehr, Iran

درخت است! 25 دسامبر 2019

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/12/Derakht.jpg

Ghalam ST, Dorahak, Bushehr, Iran

در کوچه! 25 دسامبر 2019

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/12/Dar-Koucheh.jpg

Imam Hossein ST, Dorahak, Bushehr, Iran

با نام و یاد خدا
سلام
روزتون زیبا و در پناه خدای مهربان
آرزو دارم لحظه های ماندگار زندگیتون خالی از اندوه و غـم
لحظه های شادمانیتون بیشمار و خوشبختی تون دائمی باشه

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/09/Ali-Ahmadi.jpg
دیشب بعد از یک وقفه چند هفته ای در قالب برنامه ای تحت عنوان نوای همدلی مهمان خانواده بسیار خوب جناب احمدی بودیم.
برای ایشان و خانواده محترمشان بهترین ها را آرزو داریم.
۱۳۹۸/۶/۲۸

در کنار موکب! 12 سپتامبر 2019

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/09/Dar-Kenare-Mokab-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/09/Dar-Kenare-Mokab-2.jpg

١٣٩٨/٠٦/١١

در حاشیه همایش منتظران ظهور در جوار امام زاده صالح (ع) دوراهک | ١٣٩٧/١٢/٢٤برچسب ها