دوراهک

» نما

شب هفتم محرم ۱۴۴۲ حسینیه حضرت اباالفضل (ع) دوراهک| ۱۳۹۹/۶/۵

دیر دس نی دشتسو ! جوسال سوزاوو دگه
یا ری شونه ی لهجه ی تو بال سوزاوو دگه

نخل ، جی کبکاو سر تو اَور ده پنگش رطب
طول داره ، شایدم چن سال سوزاوو دگه

غله کاری مث” کمالی” ده دره باید بیات
خوشه تا سی موسم خلوال سوزاوو دگه

تا برخصه باد و بافه ، برکه برکه اَو بویَس
تو زمین تشنه ی انگال سوزاوو دگه

ده خناکی روزه تو تشباد و نم باید گرُفت
تا که ماهِ کم یکِ شوّال سوزاوو دگه

مصرعی ، باید بهاری گل بواره تو دلا
تا که از احسنت و شپ جنجال سوزاوو دگه

شعر ، مث برنو تو شو باید بشت تا بشنفن
تا تو پیشونی کسی اِقوال سوزاوو دگه

خط خطی خروارها کاغُذ بویس واوو یه عمر
تا مث شعرَی “فرج” مثقال سوزاوو دگه

برای یاری همدیگر در خانه بمانیم
شعر و صدای استاد قاسم درویشی را می شنوید

اوضی درهم و تهلین ، خدا کار خوتن
کار جمله ی همه میگن که سزاوار خوتن
گله گله کرونا رو تو علفزار خوتن
هخُّ و هُشتی بُکُ آخه ، جو انبار خوتن
یه ندی اومه کلک ! ای دس کردار خوتن
ششتن دس همه از مامله و پیل و پلک
دل و دسا و دعا ، جی مچک و دوز و کلک
اگه کهکی بکنی صد نفرن زهره ترک
دگه دس داده ولاوی مث ماچ و متلک
تش خوت هن بگمونم که تو پیدار خوتن
دگه دی دختری و دوس رفیکی مطلب
جی مسافر دگه امروزه تو صندوق عقب
خونه واکرده بوی الکل و وایتکس مطب
تک و طومی نمی فهمیم نه خرما نه رطب
یه کسی گفت : ایهم کنگی گنتار خوتن
اگه خرتاس گرونی، تهِ تحریم بشیم
جی گل غالی اگه دلخوشِ جاجیم بشیم
اگ نُهَی سیل و دُمَی زلزله تسلیم بشیم
بهترن باز ، گرفتار ای بدچیم بشیم
کرونا تُرگمُ کُه ای دِ خدا ! کار خوتن
دکترا خسّه شو و روز مریضا بدحال
دس کشیدن همه از کاسبی آخر سال
عده ای بُلکُم و بی عار دم جاده شلال
بسنن بار سی گلگشت تو سامون شمال
ای همه ظلم خدا منتظر دار خوتن
ویوو امسال خدا! کیمت بی کیل نیا ؟
اختلاسی نبشت؛ دز نبشت ؛ سیل نیا
سی گرفتاری ضامن خط و ایمیل نیا ؟
دِ بشت چهچه دلکش غم یا ویل نیا؟
ای همه پیچ خدا ! کوک وُ آچار خوتن

خوش خرک رنگاوده کبکاب دمبازن بیو
باغ ایروزا هوا آروم و دلوازن بیو
پنگ برحی زرد ری گردن شریتر از عسل
دونه ی سرخ خنیزی ، خاصوی نازن بیو
کد خشتی دونه لشتن مصلی عین او
باغبو سرحال و چاقن ساز او سازن بیو
بلبلی ری پنگ نخلی چسه و شعر ایخونت
سوزلشکی ری کناری غرق آوازن بیو
سوپری شی باغ بی ری بندری هر رو خدا
بسه پاطیلی رطب ری زین و پرگازن بیو
پا بیو معطل مکو امکرده چاست رنگنک
باغ پویا راه صافن بی دس اندازن بیو

نوحه پامنبری شب بیست و دوم ماه صفر در حسینیه حضرت اباالفضل (ع) دوراهک | ۱۳۹۸/۷/۲۸برچسب ها