دوراهک

» مسجد حضرت اباالفضل (ع) دوراهک

در مسجد! 29 آگوست 2019

مهربان باش
به هر کس میرسی لبخند بزن
تو نمیدانی به آدمها چه میگذرد
شاید لبخندت برایشان گنجی ارزشمند باشد
که بسیار به آن محتاجند

فاضل و فرزندش! 29 آگوست 2019

گلدان‌های لبخند را
در حیاط چهره بگذارید
چشم هایتان را آب بزنید
پلک‌های خسته را جارو کنید
نان تازه‌ای از سرکوچه نشاط بگیرید هر روز،
بنشینید عشق بخورید
و چای بنوشید
و به خداوند و همه سلام بگوئید

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Fazel-Dorahaki.jpg

اردیبهشت ۱۳۹۸برچسب ها