دوراهک

» dorahak

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2020/12/Park.jpg

گاهی خودم برای خودم حرف میزنم
با لهجه و صدای خودم حرف میزنم

از روزگار رفته وحالِ در انتظار
آغاز تا به انتهای خودم حرف میزنم

بی رمز و استعاره و دستور فارسی
با واژه ی خدای خودم حرف میزنم

وزن و تمام قافیه ها دَور میزنم
با کمترین خطای خودم حرف میزنم

درگیردار ترجمه ی متن زندگی
من دردناک جای خودم حرف میزنم

گاهی خلاف میل دلم طنز های تلخ
با شکلکِ ادای خودم حرف میزنم

دیگر کسی ملامت ابری نمیکند
وقتی که در هوای خودم حرف میزنم

دیشب بگوش پنجره چندی گریستم
شبها به آشنای خودم حرف میزنم

بهتر که نشنود دل آیینه آه را
وقتی خودم برای خودم حرف میزنم

شعر از : حاج رسول عبدالهی

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2020/12/4.jpg

خوشخرک رنگاوده کبکاب دمبازن بیو
کیچه خلوت واوده چیله کمیش وازن بیو

* حاج رسول عبدالهی

چاله و تاپ و تش سرگی بکه افتا دگه
جی فریمز توی مدبخ فرفر ی گازن بیو

* حیدر دوراهکی

ره بگی بیره مرو هرچن که راهش دیرترن
ری خونی ما صاف صاف و بی دس اندازن بیو

* رسول خیاط

انده جوندار کرونا حال روزم درهمن
سال آزارو ودنده بسکه ناسازن ، بیو

* حاج رسول عبدالهی

اسپتم با ، گشنه شینیوت، بتیگم جون خوم
تا سرِ سینه ی تو کُه بو گندو و زازن بیو

* حیدر دوراهکی

بعد تو خواننده واوسم شی باغی ایخونم
شو تو خو خشکی ایرخصم سبکم هم جازن بیو

* رسول خیاط

گر کمک تی سو بشت به جنگ اِه یرغه دزا
صد نفر هم بیشتر ، آماده، سروازن بیو

* حیدر دوراهکی

خاطراتی دارم از رَی بندری فصل بهار
سوپر پنجام بی اگزوز پُرگازن بیو

* قاسم درویشی

بلبلی میخونه ری گل تُمب، لوکی مسّ او
چَن جوون کُرمُچ سرِ ناز تو می وازن بیو

* قاسم درویشی

پینه هی دسی بوامو، زحمتی سخت دیا
کصه ی دیوار ای دنیان ، گه می سازن بیو

* محمدحسین درویشی

فصل گرما و دلم برشیده هن سی دیدنت
دل دگه دل نی، فقط عکس تو جاسازن بیو

* احسان میرزایی

نیگِمِت مال چه سامونی هسی اسم تو چن
باورم که ، مرغ همسایه همش غازن ببو

* محمد احمدی

پی پتی تو گلکنی ، اسپ خیالم دار گرد
تا هنی بر گوشه ی ماما پر رازن بیو

* یحیی وحیدی

مدتی هن که دل مو بی تو بالی نیگرت
سندسو هونی اُوَل که وخت پروازن بیو

* محمد میرزایی

هِل بلد واکو ، کُلی واخو تو کِرخوسی بزه
تا سلیتاوت بچِ باری که هل بازن بیو

کُرکُرک جا ، و خیا گرگو رون تو گلکنی
جی جی سنگ ترازی حرف اغازن بیو

* مجید بحرینی

طوم دل نیدت گپی وختی که اسمی از تو نی
ماچ ای دور و زمونه بدتر از گازن بیو

* یحیی وحیدی

انجمن شعر و ادب دوراهک

پنجره ای قدیمی! 25 دسامبر 2019

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/12/Panjareh.jpg

Ghalam ST, Dorahak, Bushehr, Iran

زیبایی بخش پارک! 25 دسامبر 2019

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/12/Gol.jpg

GolestanBasij Park, Dorahak, Bushehr, Iran

درخت است! 25 دسامبر 2019

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/12/Derakht.jpg

Ghalam ST, Dorahak, Bushehr, Iran

در کوچه! 25 دسامبر 2019

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/12/Dar-Koucheh.jpg

Imam Hossein ST, Dorahak, Bushehr, Iran

در عکس تو منم که دلم تنگ میشود
بر عکس من تویی که دلت سنگ میشود

ویروس انزوا به کمینم نشسته است
کم کم تمام حافظه ام هنگ میشود

از حد گذشته است نیازم به بودنت
دیدی به نان شب پدری لنگ میشود؟

خارک رسیده است کی از راه میرسی
کی دست من به دور تو “پرونگ” میشود”

اورانیوم غنی شده ی بیت آخرم
میترسم از شبی که سرت جنگ میشود

صبی خوش هن خدا گویا دیارن
همی دنیا قشنگ و نو نوارن
بلنداوه نمازوخن برو کار
که ایگن زندگی زنده به کارنبرچسب ها