دوراهک

» 2019 » آگوست

سینه زنی شب دوم محرم در حسینیه حضرت اباالفضل (ع) دوراهک

١٣٩٦/٠٦/٣١

بخش اول

دریافت

بخش دوم

دریافت

سینه زنی سنتی شب پنجم محرم در هیئت شهدا دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٣

دریافت

زنجیرزنی شب ششم محرم با نوای امید اسلامی پور در حسینیه حضرت اباالفضل دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٤

دریافت

زنجیرزنی شب ششم محرم با نوای مشهدی حسن دوراهکی در حسینیه حضرت اباالفضل (ع) دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٤

دریافت

زنجیرزنی شب دهم محرم در حسینیه حضرت اباالفضل (ع) دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٨

دریافت

دمام زنی شب دوم محرم توسط هیئت قمر بنی هاشم دوراهک

١٣٩٦/٠٦/٣١

دریافت

دمام زنی شب چهارم محرم در حسینیه حضرت علی اصغر (ع) دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٢

دریافت

دمام زنی شب پنجم محرم در هیئت شهدا شهر دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٣

دریافت

مراسم پرفیض دعای ندبه با نوای حاج ابراهیم قانع در حسینیه شهید دستغیب شهر دوراهک

١٣٩٥/١١/٢٩

دریافت

مستند جمال و هاجر شرح زندگی جمال دوراهکی و هاجر کرمی از ساکنین شهر دوراهک بوده که سالهاست با مغازه پنچرگیری امرار معاش میکنند.
سعید دوراهکی فرزند ایشان نیز در این مستند ایفای نقش میکند.
این برنامه چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ماه در برنامه شونشینی شبکه بوشهر پخش شد.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Jamal-Dorahaki.jpg

دریافتبرچسب ها