دوراهک

» 2019 » آگوست

نوحه پامنبری شب دوم محرم در حسینیه شهید دستغیب شهر دوراهک

١٣٩٥/٠٧/١٢

دریافت

نوحه پامنبری در حسینیه شهید دستغیب شهر دوراهک

١٣٩٥/٠٧/١٣

دریافت

سینه زنی شب دوم محرم هیئت شهدا شهر دوراهک

١٣٩٥/٠٧/١٢

دریافت

مراسم چاوشی خوانی در شهر دوراهک

١٣٩٥/٠٧/١١

بخش اول

دریافت

بخش دوم

دریافت

بخش سوم

دریافت

بخش چهارم

دریافت

برنامه شونشینی با حضور قاسم درویشی

۱۳۹۵/۱۰/۲۶

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Ghasem-Darvishi.jpg

بخش اول

دریافت

بخش دوم

دریافت

بخش سوم

دریافت

بخش چهارم

دریافت

بازسازی واقعه غدیر خم در شهر دوراهک

١٣٩٥/٠٦/٣٠

دریافت

زنجیرزنی شب سوم محرم با نوای محمد عالیپور در حسینیه اعظم شهر دوراهک

١٣٩٥/٠٧/١٣

دریافت

زنجیرزنی شب سوم محرم با نوای حسین میرزایی در حسینیه اعظم شهر دوراهک

١٣٩٥/٠٧/١٣

دریافتبرچسب ها