دوراهک

» دسته‌بندی نشده

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2020/12/4.jpg

خوشخرک رنگاوده کبکاب دمبازن بیو
کیچه خلوت واوده چیله کمیش وازن بیو

* حاج رسول عبدالهی

چاله و تاپ و تش سرگی بکه افتا دگه
جی فریمز توی مدبخ فرفر ی گازن بیو

* حیدر دوراهکی

ره بگی بیره مرو هرچن که راهش دیرترن
ری خونی ما صاف صاف و بی دس اندازن بیو

* رسول خیاط

انده جوندار کرونا حال روزم درهمن
سال آزارو ودنده بسکه ناسازن ، بیو

* حاج رسول عبدالهی

اسپتم با ، گشنه شینیوت، بتیگم جون خوم
تا سرِ سینه ی تو کُه بو گندو و زازن بیو

* حیدر دوراهکی

بعد تو خواننده واوسم شی باغی ایخونم
شو تو خو خشکی ایرخصم سبکم هم جازن بیو

* رسول خیاط

گر کمک تی سو بشت به جنگ اِه یرغه دزا
صد نفر هم بیشتر ، آماده، سروازن بیو

* حیدر دوراهکی

خاطراتی دارم از رَی بندری فصل بهار
سوپر پنجام بی اگزوز پُرگازن بیو

* قاسم درویشی

بلبلی میخونه ری گل تُمب، لوکی مسّ او
چَن جوون کُرمُچ سرِ ناز تو می وازن بیو

* قاسم درویشی

پینه هی دسی بوامو، زحمتی سخت دیا
کصه ی دیوار ای دنیان ، گه می سازن بیو

* محمدحسین درویشی

فصل گرما و دلم برشیده هن سی دیدنت
دل دگه دل نی، فقط عکس تو جاسازن بیو

* احسان میرزایی

نیگِمِت مال چه سامونی هسی اسم تو چن
باورم که ، مرغ همسایه همش غازن ببو

* محمد احمدی

پی پتی تو گلکنی ، اسپ خیالم دار گرد
تا هنی بر گوشه ی ماما پر رازن بیو

* یحیی وحیدی

مدتی هن که دل مو بی تو بالی نیگرت
سندسو هونی اُوَل که وخت پروازن بیو

* محمد میرزایی

هِل بلد واکو ، کُلی واخو تو کِرخوسی بزه
تا سلیتاوت بچِ باری که هل بازن بیو

کُرکُرک جا ، و خیا گرگو رون تو گلکنی
جی جی سنگ ترازی حرف اغازن بیو

* مجید بحرینی

طوم دل نیدت گپی وختی که اسمی از تو نی
ماچ ای دور و زمونه بدتر از گازن بیو

* یحیی وحیدی

انجمن شعر و ادب دوراهکبرچسب ها