دوراهک

» عکس

این مکان که در پانزده کیلومتری شهرستان دیر و در حوالی شهر دوراهک واقع است یکی از جاذبه های طبیعی این منطقه از قدیم الایام به شمار میرود.
این مکان که در لفظ محلی منطقه به آن “اشکفت ماما” یا تنگه مادربزرگ گفته میشود دارای سنگ هایی به اشکال مختلف ، زیبا و جالبی است.
لازم به ذکر است مکان مذکور دارای هوای مطبوعی بوده که از قدیم محلی برای آسایش و آرامش مسافرانی که از نقاط مختلف می آمدند بوده است.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-13.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-14.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-15.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-16.jpg

تصاویری چند از ماه محرم در سال ۱۳۹۵ را در ادامه مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/1395-07-16-2.jpg

شب ششم محرم در حسینیه شهید دستغیب دوراهک ۱۳۹۵/۷/۱۶

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/1395-07-16-1.jpg

شب ششم محرم در حسینیه شهید دستغیب دوراهک ۱۳۹۵/۷/۱۶

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/1395-07-20.jpg

تاسوعای حسینی در دوراهک ۱۳۹۵/۷/۲۰

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/1395-07-20-1.jpg

تاسوعای حسینی در دوراهک ۱۳۹۵/۷/۲۰

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/1395-07-16.jpg

شب ششم محرم در حسینیه شهید دستغیب دوراهک ۱۳۹۵/۷/۱۶

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/1395-07-15-1.jpg

حسینیه شهید دستغیب دوراهک ۱۳۹۵/۷/۱۵

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/1395-07-15.jpg

حسینیه شهید دستغیب دوراهک ۱۳۹۵/۷/۱۵

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/1395-07-14-1.jpg

شب چهارم محرم در هیئت شهدا دوراهک ۱۳۹۵/۷/۱۴

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/1395-07-13.jpg

شب سوم محرم در حسینیه شهید دستغیب دوراهک ۱۳۹۵/۷/۱۳

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/1395-07-19.jpg

شب تاسوعای حسینی در حسینیه حضرت اباالفضل العباس (ع) دوراهک ۱۳۹۵/۷/۱۹

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/1395-07-14.jpg

شب چهارم محرم در حسینیه شهید دستغیب دوراهک ۱۳۹۵/۷/۱۴برچسب ها