دوراهک

بازسازی واقعه غدیر خم در شهر دوراهک

١٣٩٥/٠٦/٣٠

دریافت

زنجیرزنی شب سوم محرم با نوای محمد عالیپور در حسینیه اعظم شهر دوراهک

١٣٩٥/٠٧/١٣

دریافت

زنجیرزنی شب سوم محرم با نوای حسین میرزایی در حسینیه اعظم شهر دوراهک

١٣٩٥/٠٧/١٣

دریافتبرچسب ها